VATTEN - EN BRISTVARA

Artikel i Aftonbladet om vatten, 040913.

Rädda vattnet – ät potatis!

16 000 liter vatten krävs för att producera 1 kilo nötkött

Världens vattenresurser sinar. Det största hotet är vår matproduktion. Har du tänkt på hur mycket vatten som går åt för att producera maten du äter? Ett kilo ris kostar 2 700 liter vatten att framställa. Ett kilo nötkött kostar 16 000 liter vatten. En liter öl kostar 400 liter vatten.

Låter det konstigt? Grödorna vi odlar behöver vatten för att växa. Och både kor och grisar behöver mat - i form av växtfoder. Växterna omvandlar vatten och koldioxid till syre och energi genom fotosyntesen. Siffrorna är beräknade på hur mycket vatten växterna kräver totalt, från frö till skörd. Ungefär hälften tas upp i växten och andra hälften fungerar som transportmedel av näringsämnen och kyler ner marken. I snitt går det åt 3 000 liter vatten per person för att producera en daglig diet.

Den stora utmaningen i framtiden är att ta fram vatten till matproduktion. Där handlar det om stora volymer. Jan Lundqvist är medförfattare till en regeringsbeställd rapport om världens vattensituation framtagen av Siwi, Stockholm international water institute. Temat är "more crop per drop". - Vi måste producera mer mat med mindre vattenåtgång i framtiden, säger Jan Lundqvist.

Redan i dag är 15 procent av jordens befolkning undernärd. Och befolkningen växer med 70 miljoner nya människor varje år. År 2025 behöver vi producera 50 procent mer mat än i dag, enligt FN:s prognos.
I dag går det åt ungefär 7 000 kubikkilometer vatten per år för matproduktion. Om inget görs behövs en halv gång så mycket vatten 2025 som i dag.

/../

Maten räcker alltså till betydligt fler om man väljer att äta vegetabilierna direkt. Ändå ökar efterfrågan på kött och mejeriprodukter i världen.

- Det är konsumenterna som allt mer styr produktionen. För att få till stånd en förändring krävs allmän medvetenhet och motivation, bland annat att miljön får genomslag i prissättningen, säger Jan Lundqvist. Dina val påverkar.

Hela artikeln kan läsas här:
Aftonbladets artikel


Ny sida 2004-09-14
Skriv ut sidan